top of page
  • Writer's pictureJuuso Viitanen

Näin Luot Toimivan Brändivideon

Brändivideo on tärkeä työkalu, joka auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista ja kertomaan tarinasi potentiaalisille asiakkaillesi. Kuinka sitten voit luoda tehokkaan brändivideon, joka edustaa yrityksen identiteettiä ja tarinaa parhaalla mahdollisella tavalla? Tässä artikkelissa saat vinkkejä ja niksejä onnistuneen brändivideon tuottamiseen.


Oletko harkinnut brändivideon tai mainosvideon tuottamista, mutta et ole varma, mistä aloittaa? Ei huolta, me autamme sinua! Käydään läpi brändivideon hyötyjä, käyttötapoja ja yleisiä vinkkejä videotuotantoon.


Ensinnäkin, on tärkeää miettiä, mikä on videon tarkoitus ja kohderyhmä.


Kun nämä tekijät on selvitetty, voidaan alkaa miettiä, millainen viesti videolla halutaan välittää ja millaisia elementtejä siihen halutaan sisällyttää.

Brändivideon tarkoitus

Videon tarkoitus voi vaihdella suuresti riippuen siitä, mitä halutaan saavuttaa. Joissakin tapauksissa tarkoituksena voi olla brändin tunnettuuden kasvattaminen tai uusien asiakkaiden houkutteleminen, kun taas toisissa tapauksissa tavoitteena voi olla tietyn tuotteen tai palvelun esittely.


On myös tärkeää miettiä, millaisessa tilanteessa videoa tullaan käyttämään. Onko kyseessä verkkosivuilla julkaistava video vai onko tarkoituksena näyttää se esimerkiksi yrityksen tapahtumassa tai asiakastapaamisessa. Tarvitaanko videosta esimerkiksi pystyversiota instagramiin?


SURUn (ex. Grohe) ja LähiTapiolan kanssa toteutettu pitkämuotoinen brändivideo tai dokumentti pureutuu tarkasti yritysten yhteistyön taustoihin ja ratkaisuihin, jotka nämä yritykset toivat markkinoille:Brändin tunnettuuden kasvattaminen

Brändin tunnettuuden kasvattaminen on tärkeää yrityksille, jotka haluavat rakentaa vahvaa brändi-identiteettiä ja erottua kilpailijoistaan. Brändivideon avulla voidaan tuoda esille yrityksen arvot, visio ja missio sekä luoda tunnistettava ja johdonmukainen brändi-ilme. Hyödyt ovat pitkäkestoisia ja voivat auttaa yritystä menestymään pidemmällä aikavälillä.


Brändin tunnettuuden kasvattamisessa keskitytään yleisesti brändin nimen, logon, tarinan ja visuaalisen ilmeen esille tuomiseen. Tämän avulla yritys pyrkii luomaan positiivista ja kiinnostavaa mielikuvaa brändistään, joka erottuu kilpailijoista. Mikäli videon tavoitteena on brändin rakennus, niin tässä kohtaa jätetään useimmiten tarkempien yksityiskohtien, kuten vaikkapa tuotteen ominaisuuksien esittely pois.


Brändin tunneettuuden kasvattaminen voi olla myös esimerkiksi työnantajamielikuvan parantamista potentiaalisten hakijoiden keskuudessa.


Referenssinä Innofactorin kanssa toteutettu video työnantajabrändin rakentamiseen:Uusia asiakkaita mainosvideolla

Uusien asiakkaiden houkutteleminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista mainosvideon tuottamisessa. Videoilla voidaan esitellä tuotteita ja palveluita sekä herättää katsojan kiinnostus yritystä kohtaan. Hyödyt ovat nopeat ja vaikuttavat, sillä potentiaaliset asiakkaat voivat saada nopeasti käsityksen yrityksen tarjoamista palveluista ja tuotteista.


Tuotteen tai palvelun esittely on erityisen tärkeää yrityksille, jotka haluavat tuoda uusia tuotteita tai palveluita markkinoille. Mainosvideon avulla voidaan esitellä tuotteita ja palveluita kattavasti ja havainnollisesti, jolloin potentiaaliset asiakkaat voivat saada paremman käsityksen tarjonnasta. Hyödyt ovat konkreettisia ja voivat auttaa lisäämään myyntiä jo lyhyellä aikavälillä.


Uusien asiakkaiden houkuttelemisessa keskitytään tarkempaan markkinoinnin kohdistamiseen potentiaalisiin asiakkaisiin ja esitellään tarjottujen palveluiden tai tuotteiden konkreettisia hyötyjä.Kohderyhmä

Kohderyhmä on toinen tärkeä tekijä, joka vaikuttaa videon tuottamiseen.


Tuotteen tai palvelun kohderyhmän määrittäminen on tärkeää onnistuneen markkinoinnin ja viestinnän kannalta. Yrityksen kannattaa aloittaa kohderyhmän määrittely selvittämällä tuotteen tai palvelun ominaisuudet, hyödyt ja kilpailuedut. Sen jälkeen on hyvä kartoittaa potentiaalisten asiakkaiden tarpeet, arvot, mieltymykset ja käyttäytymismallit. Tietojen avulla voidaan luoda kuvitteellinen asiakasprofiili, joka auttaa yritystä muotoilemaan viestinsä oikein ja tavoittamaan halutun kohderyhmän tehokkaasti.


Esimerkiksi, jos kohderyhmänä on nuoret, on hyvä ottaa huomioon heidän tyylinsä ja musiikkimakunsa, kun valitaan videon elementtejä.


Kun tarkoitus ja kohderyhmä on selvitetty, voidaan siirtyä pohtimaan videon viestiä ja elementtejä. Viesti voi olla esimerkiksi tietyn tuotteen tai palvelun esittely, tai halutaan korostaa yrityksen arvoja ja brändiä. Varsinkin yrityksen arvot ovat tärkeitä monille milleniaaleille. On tärkeää, että viesti on selkeä ja ytimekäs, jotta se välittyy katsojalle helposti.


Elementit, jotka valitaan videolle, voivat vaikuttaa siihen, miten viesti välittyy ja miten katsoja kokee videon. Musiikki, kuvakulmat, ääniefektit ja animaatiot voivat kaikki vaikuttaa videon tunnelmaan ja vaikuttavuuteen. On tärkeää miettiä, mitkä elementit sopivat tarkoituksen ja kohderyhmän kanssa parhaiten ja tukevat viestiä.


Esimerkiksi Cuttersin kanssa toteutetussa mainosvideossa keskityttiin tuomaan TikTokista tuttua videosiirtymiä ja vauhtia mainosvideoon. Kohderyhmänä oli nuoret aikuiset:Autamme sinua videotuotannon kaikissa vaiheissa ja tarjoamme täydellisen avaimet käteen -ratkaisun. Ammattitaitoomme luottaa jo >100 kotimaista ja kansainvälistä yritystä

☎️ Ota yhteyttä. Toteutamme tuloksellisia videoita kaikenlaisiin ja kaikenkokoisiin tarpeisiin.


📩 juuso@madeinhel.com


📞 +358 45136431

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page